Chứng nhận

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

BÚN CHẢ NEM RÁN HÀ NỘI thực hiện theo phương châm:

“Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tạo nên uy tín và sự phát triển bền vững” là tiêu chuẩn hàng đầu để đến với khách hàng.

Vì vậy :

- Luôn luôn duy trì mức chất lượng và an toàn thực phẩm đúng theo cam kết.

Để đạt được điều này, Toàn thể nhân viên cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối các chế định của nhà nước, không ngừng cải tiến chất lượng và an toàn thực phẩm để đảm bảo thoả mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Luôn coi việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm là mục tiêu phấn đấu không ngừng.

- Kịp thời giải quyết triệt để các khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện và cung cấp cho khách hàng thực phẩm tốt nhất.